Astry

Od grudnia 2005 roku grupa zapaleńców z Klubu Seniora zaczęła nieśmiało wkraczać w arkana sztuki malarskiej. Patronat nad plastykami zgodził się bezinteresownie sprawować nasz rodzimy artysta malarz Henryk Krakowiak. Pan Henryk pomaga w czasie malowania pokonywać lęki, dodaje otuchy i chwali poczynania uczestników, wskazując błędy bardzo dyskretnie. Astry pokazywały swoje prace na kilkunastu wystawach w Polsce, Niemczech i Czechach. Obecnie przyjaźnią się i malują wspólnie z niemiecką grupą malarzy z Heinersbrück. To pozwala im podnosić swój poziom artystyczny, co skutkuje wieloma wystawami grupowymi i indywidualnymi. Prace grupy systematycznie wystawiane są m.in. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Instruktor – Henryk Krakowiak
ASTRY- NIEPROFESJONALNA GRUPA MALARSKA DLA DOROSŁYCH
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
Poniedziałek – godz. 11:00-13:00
Sala widowiskowa w GOK w Świdnicy

KOntakt

NASZ OŚRODEK