Gitara w grupie

Zapraszamy na zajęcia gitarowe prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury przez Fundację Wspierania Edukacji „Tonika”. Podstawowym celem organizacji jest wspieranie wszelkich działań związanych z szeroko pojętą edukacją muzyczną osób w każdym wieku, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie lekcji indywidualnych, warsztatów, kursów, konkursów, festiwali muzycznych i innych oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami oświatowymi. Obecnie utworzonych zostało 6 grup, w których zarówno młodzież, jak i dorośli mogą szlifować swoje riffy gitarowe.

ZAJĘCIA GITAROWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z FUNDACJĄ TONIKA
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
Piątek – godz. 15.30-20:15
Odpłatność: 30,00 zł za zajęcia
Sala widowiskowa w GOK w Świdnicy

KOntakt

NASZ OŚRODEK