ROBOTYKA

Robotyka

Instruktor – Paweł Kierzek
ROBOTYKA– ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU 10-18 LAT
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
Poniedziałek – godz. 16:15-18:30
Odpłatność: BEZPŁATNE
Gminna Biblioteka Publiczna w Świdnicy

KOntakt

NASZA OŚRODEK