Aktualności

Święto Konstytucji 3 maja

Dziś obchodzimy święto wyjątkowe! 
Święto Konstytucji 3 maja upamiętnia uchwalanie w 1791 roku ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Podczas okupacji niemieckiej w czasie
II wojny światowej i sowieckiej po wojnie, Święto było zdelegalizowane
Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja znów jest świętem narodowym. Od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie. Z tej okazji na tablicy przy GOK-u znajdziecie oryginalny tekst konstytucji. Pokuście się o spacer i poczytajcie trochę historii.