Aktualności

Wystawa online Pana Henryka Krakowiaka

15 kwietnia 2021 roku z okazji Dnia Sztuki, Gminny Ośrodek Kultury przygotował wystawę online
pt. „Poszukiwania artystyczne w technice akrylowej” naszego świdnickiego artysty – Henryka Krakowiaka.
Henryk Krakowiak – artysta plastyk, pedagog, animator, niezwykle pracowity, człowiek wielkiej skromności. Codziennie wkłada wiele pracy i serca w promowanie w naszej gminie sztuki najwyższej jakości. Dba o oprawę plastyczną imprez oraz naszych gminnych publikacji. Od roku 1999 włączył się twórczo w nurt sztuki nieprofesjonalnej jako mentor, nauczyciel i opiekun młodszej i starszej młodzieży. Wielu członków Klubu Seniora jemu właśnie zawdzięcza artystyczną przygodę z malarstwem. Pod jego egidą powstała letnicka mozaika Słońce. Stworzył mozaikowy obraz Jezusa Chrystusa w świdnickiej kaplicy cmentarnej. Wymyślił Międzynarodowy Festiwal Sztuki Dziecięcej. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Świdnica przyznano Henrykowi Krakowiakowi 30 grudnia 2004 r. (Uchwała Rady Gminy Nr IX/56/04). Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (1961-1967) – malarstwo, ceramika i pedagogika.
Sztuka Henryka Krakowiaka to dialog pomiędzy formą i kolorem. Najważniejszym problemem dla artysty stał się kolor, jego subtelności i sposób oddziaływania. Tematem jego obrazów i rysunków są najczęściej martwe natury, pejzaże, wnętrza z postaciami.
Obraz autorstwa Henryka Krakowiaka
Obraz autorstwa Henryka Krakowiaka
Obraz autorstwa Henryka Krakowiaka
Obraz autorstwa Henryka Krakowiaka
Obraz autorstwa Henryka Krakowiaka
Obraz autorstwa Henryka Krakowiaka
Obraz autorstwa Henryka Krakowiaka
Obraz autorstwa Henryka Krakowiaka
Obraz autorstwa Henryka Krakowiaka
Obraz autorstwa Henryka Krakowiaka
Obraz autorstwa Henryka Krakowiaka
Obraz autorstwa Henryka Krakowiaka
Obraz autorstwa Henryka Krakowiaka