ZagrajMY

Instruktor – Oliwia Ostojicz
ZagrajMY – SPOTKANIA POPKULTUROWE DLA MŁODZIEZY
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
Wtorek – godz. 14:00-16:00
Odpłatność: bezpłatne
Gminna Biblioteka Publiczna w Świdnicy

KOntakt

NASZA OŚRODEK