Ceramika dla dorosłych

Amatorzy lepienia w glinie spotykają się w naszej pracowni plastycznej i w trakcie dwugodzinnych zajęć realizują swoje indywidualne projekty i wizje. W 2013 r. władze gminy zakupiły na potrzeby działającej w Gminnym Ośrodku Kultury grupy piec do wypalania ceramiki, koło garncarskie oraz kilka gotowych gipsowych form. Podopieczne pana Henryka tworzą piękne misy, talerze, figurki, a nawet spersonalizowane numery domów.

Instruktor – Henryk Krakowiak
CERAMIKA DLA DOROSŁYCH – GRUPA RĘKODZIELNICZA
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
Wtorek – godz. 17:00-20:00
Odpłatność: 70,00 zł za miesiąc
Sala widowiskowa w GOK w Świdnicy

KOntakt

NASZ OŚRODEK