Perkusja

Instruktor – Sebastian Bielski
PERKUSJA – ZAJĘCIA BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
Wtorek – godz. 15:30-co 30 minut
Odpłatność: 45,00 zł za zajęcia
Sala widowiskowa w GOK w Świdnicy

KOntakt

NASZ OŚRODEK