POTUPAJA – taniec ludowy

Gminny Ośrodek Kultury otwiera nową sekcję artystyczną! Tym razem pora na taniec tradycyjny. Zajęcia skierowane są do młodzieży od 16 roku życia i dorosłych, którzy chcieliby poznać polskie tradycje ludowe, nauczyć się tańca w parze, improwizacji lub po prostu w aktywny i wesoły sposób spędzić poniedziałkowy wieczór. Uczestnicy poznają tradycyjne tańce w formie użytkowej, zabawowej, czyli w swojej naturalnej formie, w której występowały niegdyś na wsi. Celem nauki nie jest więc przygotowanie choreografii prezentowanej na scenie, lecz opanowanie umiejętności tanecznych, które można wykorzystać w dowolny sposób na imprezie. Program nauki zakłada więc, oprócz ćwiczeń na sali tanecznej, uczestnictwo w stacjonarnych i wyjazdowych potańcówkach z ludowymi kapelami.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 19.30-21.00. Skierowane są zarówno do zaawansowanych tancerzy, jak i do tych, którzy z tańcem nie mieli nigdy do czynienia.

Koszt udziału w zajęciach : 40 zł od osoby lub 70 zł od pary (za miesiąc).

Naukę prowadzi instruktor tańca ludowego Michał Kiszowara.