Pracownia plastyczna

  • miejsce dla maks. 15 osób
  •  możliwość zorganizowania spotkań, kursów, szkoleń, zajęć indywidualnych
  •  możliwość wykorzystania wyposażenia sali oraz pieca ceramicznego

KOntakt

NASZA OŚRODEK