SZACH-MAT!

Zajęcia szachowe dla dzieci i dorosłych

WTOREK, godz. 17.00, BIBLIOTEKA

Odpłatność: 

PROWADZĄCY: Piotr Nowicki