WYNIKI DIAGNOZY

📢 Z radością informujemy o zakończeniu pierwszego etapu projektu „Moja, Twoja, Nasza – Kultura”! 📢

W ramach tego etapu przeprowadziliśmy szczegółową diagnozę lokalnej kultury w Gminie Świdnica. Oto kilka najważniejszych wniosków z naszego raportu:

 

  1. Uczestnictwo w Kulturze: Aż 75% mieszkańców zna i aktywnie korzysta z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy. Najpopularniejsze zajęcia to ceramika, Easy Art, zumba oraz imprezy plenerowe. Respondenci cenią sobie również półkolonie letnie, zajęcia na ferie zimowe, warsztaty tematyczne oraz koncerty i rajdy rowerowe.

  2. Potrzeby Kulturalne: Mieszkańcy wyrazili zainteresowanie nowymi inicjatywami kulturalnymi, takimi jak warsztaty kulinarne, kino plenerowe, spotkania z podróżnikami, warsztaty krawieckie, zajęcia taneczne oraz spotkania z naturalnymi kosmetykami i ziołolecznictwem. Wielu z nich chciałoby również, aby GOK organizował więcej wydarzeń w sołectwach.

  3. Rekomendacje na Przyszłość:

    • Działania Międzypokoleniowe: Wzmacnianie więzi międzypokoleniowych poprzez organizację wspólnych warsztatów i spotkań.
    • Wydarzenia Cykliczne w Sołectwach: Organizacja regularnych wydarzeń kulturalnych we wszystkich wsiach gminy Świdnica.
    • Rozwój Infrastruktury: Zwiększenie liczby pracowni artystycznych, remont lub budowa nowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz lepsze dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w badaniach i podzielenie się swoimi pomysłami oraz spostrzeżeniami. Dzięki Wam możemy lepiej odpowiadać na potrzeby naszej społeczności i wspólnie tworzyć kulturę, która łączy i inspiruje! 🌟

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem diagnozy:

DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH W GMINIE ŚWIDNICA

Wasze opinie i sugestie są dla nas niezwykle cenne i będą stanowiły solidny fundament do dalszego rozwoju naszej gminy.


Projekt „Moja, Twoja, Nasza – Kultura” dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2024.