Zbór w Letnicy

Zbór w Letnicy został zbudowany w 1743r., a przebudowany w 1819r. Po wielu działaniach renowacyjnych, budynek obecnie wykorzystywany jest do organizacji gminnych wydarzeń kulturalnych. Ze względu na bardzo dobre warunki akustyczne i specyficzną atmosferę tego miejsca, władze gminy Świdnica wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury cyklicznie urządzają w nim
m.in.: koncerty muzyki klasycznej i jazzowej, przeglądy zespołów śpiewaczych, wystawy oraz spotkania artystyczne. Dzięki temu miejscu, każdy event nabiera niezwykłego charakteru.

KOntakt

NASZ OŚRODEK