KONKURSY LKA

Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy zaprasza do udziału w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych. Razem dajmy szanse młodym artystom i rozwijajmy ich pasje i talenty!

LKA to inicjatywa zawiązanego w 2021 roku Zrzeszenia Lubuskich Instytucji Kultury, do którego należy m.in. Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy. Projekt jest cyklem wydarzeń o charakterze przeglądów, adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej województwa lubuskiego, realizujących swoje twórcze zainteresowania w dziedzinie fotografii, piosenki, filmu, tańca, plastyki, teatru, recytacji i gry na instrumentach. Aby zostać laureatem Konfrontacji uczestnicy muszą przebyć etap gminny, następnie powiatowy, by na końcu stanąć w szranki z uczestnikami finału wojewódzkiego.

Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy organizuje Eliminacje Gminne w dziedzinie recytacji, fotografii i plastyki. Już teraz można zgłaszać uczniów do tych przeglądów. Szczegółowe warunki uczestnictwa określają regulaminy Konfrontacji:

W przypadku chęci uczestnictwa w Konfrontacjach dotyczących pozostałych dziedzin (piosenka, film, taniec, teatr, gra na instrumentach) prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świdnicy w celu udzielenia informacji.

Terminy Eliminacji Gminnych organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy:

RECYTACJA        – 21 marca 2022 r., godz. 9.00

FOTOGRAFIA     – zgłoszenia do 25 marca 2022 r.

PLASTYKA          – 22 kwietnia 2022 r., godz. 9.00

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 68 327 33 22, lub adresem mailowym: m.kiszowara@gokswidnica.pl. Osoba do kontaktu: Michał Kiszowara. Informacje na temat Lubuskich Konfrontacji Artystycznych można również znaleźć na stronie www.lubuskieart.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy zaprasza do udziału w Etapie Powiatowym Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych w dziedzinie: INSTRUMENTALIŚCI. Razem dajmy szansę młodym muzykom i rozwijajmy ich pasję!

Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy jest organizatorem Etapu Powiatowego LKA – Instrumentaliści, który odbędzie się siedzibie GOK w dniu 25.04.2022 r. o godz. 10.00.

Zapraszamy do organizacji Eliminacji Gminnych w Państwa ośrodkach w celu wyłonienia uczestników Etapu Powiatowego.

Każdy Organizator Eliminacji Gminnych może nominować po jednym wykonawcy z każdej kategorii wiekowej. W uzasadnionych przypadkach można nominować więcej niż jedną osobę w kategorii wiekowej, zachowując przy tym łączny limit trzech miejsc. Wykonawcy będą kwalifikowani do udziału w Etapie Powiatowym na podstawie Państwa protokołów konkursowych. Prosimy o przesyłanie skanów protokołów na adres: sekretariat@gokswidnica.pl.

W przypadku, gdy nie zdecydują się Państwo na organizację Eliminacji Gminnych, istnieje możliwość nominowania przez Państwa instytucję instrumentalistów bezpośrednio do udziału w Etapie Powiatowym.

Prosimy o potwierdzenie udziału w LKA – Instrumentaliści.  Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz grafikę promującą etap powiatowy znajdziecie TUTAJ!

Osoba do kontaktu: Michał Kiszowara, tel. 68 327 33 22, e-mail: m.kiszowara@gokswidnica.pl