Aktualności

Czytanie na polanie – harmonogram

Zapraszamy na Czytanie na polanie.                                                                                                               Przedstawimy harmonogram pierwszych polankowych spotkań z książka:

Prosimy o przestrzeganie zasad regulaminu uczestnictwa w imprezach plenerowych Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy. W trosce o wasze bezpieczeństwo i zdrowie prosimy uczestników o zachowanie dystansu, zasłonięcie ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk przed wejściem na teren imprezy. Lato w pełni, dlatego pamiętaj o nakryciu głowy i butelce wody. Do zobaczenia w waszych miejscowościach.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z wytycznymi funkcjonowania ośrodków kultury w trakcie trwania epidemii SARS CoV-2 (COVID-19) Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz rekomendacjami Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich oraz chęć zapobiegania dalszemu rozwojowi epidemii Gminny Ośrodek Kultury ul. Ogrodowa 37, 66-008 Świdnic jako administrator danych przetwarza dane osobowe dla celów niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), oraz dla celów niezbędnych ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, na podstawie ustawy o COVID-19 (art. 9 ust. 2 lit. i RODO);

Informujemy że wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt: e-mail: iod@swidnica.zgora.pl, tel. 683273115 w. 137;

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne np. służby sanitarne w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego. ). Podstawą prawną udostępnienia jest art. 32a ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).Dane mogą być przechowywane do czasu oficjalnego zniesienia stanu epidemii. Osobie której dane dotyczą, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *